Article - VNA221

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಆಚರಣೆ

04/02/2017


Download Article Share to facebook View Comments3388 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Pranesh,Bangalore

    8:31 PM , 19/08/2019

    ಛಾoದೋಗ್ಯದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತರಾಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಬುಡಿಲನನ್ನು ವಯಾರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಎಂದು ಗೋತ್ರ ಸಂಭೋದಿಸುತ್ತಾನೆ
  • Gopalakrishna,Kampli Ballari

    6:24 PM , 22/01/2018

    ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತರ್ಪಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ತಮಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳು.ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ತಾವು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ.