Upanyasa - VNU173

03/08 ದೇವರ ಅಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

05/06/2016

ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. ಲೇಖನ - VNA173

Play Time: 35 Minuts 11 Seconds

Size: 6.20 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6127 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment