Upanyasa - VNU181

SS02 — ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ — 1

23/06/2016

ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಮ್” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಈ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆರಂಭ. ಲೇಖನ VNA181

Play Time: 36 Minuts 46 Seconds

Size: 6.39 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3395 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  3:41 PM , 27/06/2017

  ಎನು ಅಧ್ಬುತವಾದ ವಿವರಣೆ ಗುರುಗಳೆ.ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
 • Mylaralingam,Chitradurga

  10:34 PM, 26/06/2017

  Wonderful
 • Milind Kulkarni,Haveri

  10:14 PM, 26/06/2017

  Acharyarige namaskaragalu
  
  Laukika vidyabhyasa udyoga ityadi karmagalliyu nivu tilisida anusandhana maadabahude.dayavittu tilisida.