Upanyasa - VNU450

ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಕೌಶಲ

02/05/2017

ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಕೌಶಲವೇ ಅದ್ಭುತ. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯಸಮದ್ರದಿಂದ ತಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೊಗಸೆಯಿದು. 


Play Time: 06:29

Size: 1.20 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1190 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment