Upanyasa - VNU487

ಭೂತರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹ

10/08/2017

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಂಬಿದವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಃ ಸಕಲಪ್ರದಾತಾ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ವಿಷಯ. 

Play Time: 09:05

Size: 1.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2595 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sudha,Chennai

  2:30 PM , 29/11/2019

  🙏🙏
 • Roopajayanth,Mysore

  3:22 PM , 12/11/2017

  🙏🙏🙏
 • Laxmirao,Bangalore

  11:24 PM, 19/10/2017

  kamadhenu bediddanna koduvava namma raghappa guro raghavendra
 • P N Deshpande,Bangalore

  9:54 AM , 24/08/2017

  Bhootrajar Anugraha namagu aagali S.Namaskagalu
 • AMOGHA,Mysore

  10:27 AM, 18/08/2017

  No words can do justice to the experience earned n bathed in the pool of their Mercy n Love.
  Shri Gurubhyo Namah!
 • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

  1:15 AM , 11/08/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಯರಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯೊಮುಗಿದೇಹೋಯಿತಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
 • Lokesha Moolya,Mangalore

  2:51 PM , 10/08/2017

  Olleya information