Upanyasa - VNU491

ವಿಭೀಷಣ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ

28/08/2017

ರಾವಣನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದ ವಿಭೀಷಣ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗ್ರೀವ, ಜಾಂಬವಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹನುಮಂತದೇವರು ವಿಭೀಷಣರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಅದ್ಭುತ. ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ದಿವ್ಯಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕಥೆ ವಿಭೀಷಣರ ಕಥೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

Play Time: 31:37

Size: 5.47 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1937 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • srinivasan,salem

  6:35 PM , 12/10/2017

  O
 • P N Deshpande,Bangalore

  9:38 AM , 29/08/2017

  S..Namaskargalu anuhrahavirali
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  3:16 PM , 28/08/2017

  I think this upanyasa/article is not located in appropriate division with running sl. No