Upanyasa - VNU811

ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಉಪಾಸನೆ

16/08/2019

ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ, ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಯಿತು, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಅಪಘಾತವಾದವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಹಾಗೆ ಎಂಬ ಆಧುನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

Play Time: 24:16

Size: 5.62 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1569 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Roopa,Bangalore

    3:46 PM , 23/11/2019

    🙏🙏
  • Santosh Patil,Gulbarga

    10:06 PM, 28/08/2019

    Tnx Gurugale