Upanyasa - VNU864

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಮಾಗಮ

17/11/2019

ವೇದಾಂತಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಸರ್ವದೇವತಾಗುರುವಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 12:45

Size: 3.70 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
468 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Santosh Patil,Gulbarga

    12:19 PM, 04/12/2019

    Sri Gurugalige 🙏