DhanurmasaUpanyasas - VNU876

ಧನುರ್ಮಾಸದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. 

2814 Views

Prashnottara - VNP155

ಧನುರ್ಮಾಸದ ಶ್ರಾದ್ಧ

ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕುತಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೇ?

2210 Views
Prashnottara - VNP137

ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿಗಳಂದು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ?

ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ದ್ವಾದಶಿಯಂದೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುಗ್ಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.   — ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಮರ್ಜಿ. 

4287 Views